WSTĘP
Mamy za sobą 25 lat zmian politycznych, ekonomicznych i społecznych. Relacje polsko-żydowskie podlegały transformacji razem z Polską. W 1989 roku, prawie pół wieku po Zagładzie i po latach komunizmu, wolna Polska zastała nas z dziedzictwem zamkniętych granic, braku relacji dyplomatycznych z Izraelem i z niemożliwością publicznej dyskusji na jakikolwiek temat związany z historią polskich Żydów.
Dziś Polska jest zupełnie innym krajem. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem, rosnąca świadomość złożoności historii i wrażliwość na stan żydowskiego dziedzictwa, pierwsze spotkania… Ta zmiana dokonuje się nie tylko w wielkich miastach, ale też poza nimi. W całej Polsce. Wiele jest wciąż do zrobienia, ale też wielu nad tym pracuje. Warto docenić, ile już udało się zrobić.
Forum Dialogu szczególnie bliskie jest to, co się dzieje poza metropoliami, w terenie. Oraz to, co się dzieje między ludźmi, a nie tylko między rządami czy instytucjami. Ten aspekt przemian chcemy szczególnie na tej wystawie pokazać.
1 2 3 4

© 2014 FORUM DIALOGU - All rights reserved - Wszystkie prawa zastrzeżone.