SZKOŁA
DIALOGU
„Teraz wiem, że Żydzi byli ważni w historii mojego kraju, mojej okolicy. Nie można tego zapomnieć, wymazać z naszej historii”.
Daniel, Końskie
Sposób uczenia w szkołach o Żydach i ich historii zmienił się nie do poznania. Przed 1989 rokiem polski uczeń, kończąc szkołę, nic nie wiedział o tysiącu lat bogatej polsko‑żydowskiej historii ani o tym, że w czasie II wojny światowej, obok dramatu Polaków, miała miejsce niemal całkowita zagłada polskich Żydów. A jednocześnie wciąż można zrobić więcej i lepiej. Powstały podręczniki i programy, odbywają się szkolenia nauczycieli na temat nauczania o Holokauście, szkoły organizują spotkania z młodzieżą żydowską. Chcący uczyć o historii i kulturze Żydów z pewnością znajdą potrzebne materiały. Najwięcej zależy od dobrej woli nauczyciela. Teraz szkoły będą mogły odwiedzić Polin – Muzeum Historii Żydów Polskich i skorzystać z jego oferty edukacyjnej. Organizacje pozarządowe uzupełniają działalność szkoły, oferując projekty, w które mogą się włączyć nauczyciele wraz z uczniami. Jednym z nich jest prowadzony przez Forum Dialogu program Szkoła Dialogu, z którego pochodzą przedstawione tu przykłady.
1 2 3 4

© 2014 FORUM DIALOGU - All rights reserved - Wszystkie prawa zastrzeżone.